Основна част от политиката на нашата компания е провеждането на обучения, презентации и демонстрации с наши партньори и клиенти с цел подобряване качеството на нашите услуги, водени от желанието на нашите специалисти да поднесат възможно най-достъпно и нагледно информацията за предимствата на RÖFIX системите и решенията.

Като резултата от нашия над 130-годишен опит, работата с екологични субстанции, влагането на минерални суровини в производството на строителни продукти и мисълта за здравословния климат в сградата, са приоритети, които променят нашето мислене в „зелено мислене“.

Резултатът от това „зелено мислене“ е нашата дългосрочна инициатива да засаждаме дръвчета и да създаваме/възстановяваме зелени площи и така да подпомагаме белите дробове на планетата Земя.

Благодарим ти, че и ти мислиш и действаш като нас!

Прочетете повече на: Околна среда и отговорност