Попълване и отглеждане на горски масив Сливница 2021 г.

На 29.05.2021 г. се включиха около 30 доброволци в попълването и отглеждането на горски масив близо до село Ракита, община Сливница. Въпреки отдалеченото място на конкретното събитие ние ви благодарим за показаните жертвоготовност, желание и старание.

Снимки от попълването и отглеждането можете да откриете тук.

Залесяване на горски масив Сливница 2020 г.

Залесяване в Сливница – в края на месец април 2020 г.

Поради наложените ограничения и мерки в следствие на пандемията, това планирано залесяване протече без участието на доброволци. За нас беше важно да опазим здравето на служителите от нашия екип и на всички партньори, клиенти и съвсем непознати ентусиасти, обичащи природата и имащи отношение към нейното опазване.
Затова залесяването се извърши на територията на Горско стопанство – Сливница с изключителното съдействие на Община Сливница в лицето на кмета Васко Стоилков и директорът на стопанството – Пламен Мишев и външна професионална фирма, която работеше на открито, спазвайки всички противоепидемиологични изисквания. Специализираната компания ще се включи в поетапното съвместно залесяване на над 4 000 декара гора. Залесени бяха 13 300 семенника от вида черен бор.