Залесяване в Сливен – поречието на реката.

Залесяване в Сливен беше организирано за 21 март 2020 г., но поради пандемията и въведените ограничения беше временно отложено.

Съвместно с Община Сливен планирахме по поречието на реката в града да бъдат залесени над 100 дръвчета от вида Червен американски дъб, с което парковата алея на гражданите на Сливен ще се раззелени и разкраси, а въздухът ще бъде в пъти по-здравословен. Очаквайте информация дали ще има условия да продължим организацията през есента на 2021 година. Ако условията позволяват и ограниченията отпаднат, ще ви очакваме!