Залесяване в град Септември.

Поради наложените ограничения в следствие от епидемиологичната обстановка в страната, организирането на събитието беше отложено за пролетта на 2021 година.