Залесяване в Нови пазар.

Залесяване в Нови пазар беше организирано за 27 март 2020 г., но поради пандемията и въведените ограничения беше временно отложено.

Съвместно с Община Нови пазар планираме да залесим в околността на града сребролиста липа. Очаквайте информация как ще продължим с организацията през есента на 2021 година. Ако условията позволяват и ограниченията отпаднат, ще ви очакваме!