Залесяване на горски масив Сливница 2020 г.

Залесяване в Сливница – в края на месец април

Поради наложените ограничения и мерки в следствие на пандемията, това планирано залесяване протече без участието на доброволци. За нас беше важно да опазим здравето на служителите от нашия екип и на всички партньори, клиенти и съвсем непознати ентусиасти, обичащи природата и имащи отношение към нейното опазване.
Затова залесяването се извърши на територията на Горско стопанство – Сливница с изключителното съдействие на Община Сливница в лицето на кмета Васко Стоилков и директорът на стопанството – Пламен Мишев и външна професионална фирма, която работеше на открито, спазвайки всички противоепидемиологични изисквания. Специализираната компания ще се включи в поетапното съвместно залесяване на над 4 000 декара гора. Залесени бяха 13 300 семенника от вида черен бор.
Очакваме през пролетта на 2021 година да имаме възможността да обявим датата, на която ще могат да се включат и доброволци, за да се забавляваме и залесяваме заедно.