Залесяване във Варна.

Поради наложените ограничения в следствие от епидемиологичната обстановка в страната, организирането на събитието беше отложено за есента на 2021 година.